Hvad er Kom I Gang!

Kom I Gang er et mentorprojekt som, i samarbejde med Aarhus Kommune, arbejder for at give udsatte unge et tilbud om, via en selvstændig indsats i en ulønnet praktikperiode, at få en uddannelse og/eller en fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

Projektets sigte:

  • At opfylde aarhusianske virksomheders behov for kvalificeret og uddannet arbejdskraft

  • At hjælpe unge, i risiko for marginalisering, i gang med en uddannelse og job indenfor én af LO's brancher

Du kan læse mere om Kom i Gang her 

Du kan også læse en personlig historie fra Thomas, der har været med i Kom I Gang her

Med ”Byg dem op – byfornyelse med lokal jobskabelse

i udsatte boligområder” ønsker udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet at inspirere byfornyelsens aktører på tværs af sektorer til at udnytte en gylden mulighed: en mulighed for at bruge byfornyelses- og renoveringsprocesser i udsatte boligområder til at skabe reelle sociale løft.

Læs uddrag af rapporten her...