Et godt tilbud til

medarbejdere, tillidsvalgte

og ledelsesrepræsentanter

Mentorkursus

 

Se folderen som pdf her...

Se program for mentorkursus

den 6. - 7. februar 2018 her...

Tilmelding til mentorkursus og specialdage

Deltagergebyr dækker forplejning,

materialer og undervisning

Basiskurserne, pr. kursus: 2240 kr.

Specialedage, pr. kursus: 1120 kr.             

                                

Deltagelse som led i et mentorforløb i forbindelse med IGU,

sker efter nærmere aftale med Janus Hans Hedemann,

Integration & Fleksjob, Beskæftigelsesforvaltningen

tlf.: 51 57 50 72 - janhed@aarhus.dk

 

For kursister organiserede i en LO-fagforening betaler

LO kursusgebyr. LO Aarhus/fagforeningen betaler for tabt arbejdsfortjeneste, med mindre arbejdsgiveren giver fri med løn.