Mentor

Der er i de senere år brugt mentorer på virksomhederne, hvor formålet er at hjælpe unge ledige i gang på arbejdsmarkedet.

Arbejdet som mentor er alsidigt og spændende. En mentor kan være en medarbejder, en tillidsvalgt eller en leder. Vigtigst er at mentoren er motiveret til at støtte og hjælpe den unge i gang på arbejdspladsen.

Er du interesseret i at give unge motivation og en bedre forståelse for deres nye job og arbejdsplads. LO-Aarhus afholder i samarbejde med Aarhus Kommunes Beskæftigelsesforvaltning mentor

På mentorkursus lærer du bl.a.:

  • Mentors rolle og opgaver

  • Hvad kendetegner de unge i dag

  • Introduktion til arbejdspladsen

  • Arbejdspladskultur: "Sådan gør vi her"

  • Hvilke forventninger / barrierer møder de unge op med?

  • Hvordan overvindes disse barrierer

Du får redskaber til:

  • Den første samtale og afklaring af forventninger

  • Den svære samtale og konflikthåndtering

  • At give og modtage positiv feedback

  • Erfaringsudveksling med "gamle" mentorer

Uddannelse af nye mentorer. De mange mentorer, som er involveret i de unges praktikforløb, udgør grundlaget og vi vil fortsætte uddannelsen af nye mentorer, så endnu flere kan få muligheden for at være med til at skabe en bedre fremtid for udsatte unge.