De unge

Projektet i praksis:

  • Den unge visiteres fra jobcentret eller fra et af de mange andre projekter i byen

  • Vi afholder visitationssamtale med den unge

  • Vi tager den unge med på virksomhedsbesøg

  • Vi køber arbejdstøj sammen med den unge

  • Vi sørger for alt papirarbejde i forbindelse med praktikken

  • Vi følger op på den unge gennem kontakt med den unge selv, med mentor, med arbejdsgiveren og med Jobcentret

  • Vi afholder midtvejssamtale

  • Vi støtter den unge ifm. tilmelding til teknisk skole via besøg på skolen og en samtale med læreren / vejlederen

  • Vi sørger for mentorstøtte under skoleophold

  • Vi laver opsøgende arbejde ift. lærepladser

Vi glæder os hver gang det lykkes